اطلس جراحی های شکم یا BSVA.Surg چیست ؟

BSVA.Surg : Behnam Sanei Video Atlas of Abdominal Surgery

اطلس ویدئوهای جراحی شکم دکتر بهنام صانعی

وجود فیلم اعمال جراحی که بصورت کامل بوده و برای دستیاران قابل استفاده باشد می تواند نقش مهمی در یاد گرفتن اعمال جراحی داشته باشد .

از حدود ۲۰ سال قبل که دستیار جراحی عمومی بودم، جای خالی این فیلم ها برایم کاملا مشخص بود و دوست داشتم که شرایطی فراهم گردد که بتوانیم فیلمهای از عمل برای فراگیران تهیه نمایم .

اولین فیلم را همان زمان از عمل یکی از اساتید گرفتم که کیفیت آن قابل قبول نبود .
از ۱۰ سال قبل و پس پایان دوره فلوشیپ پیوند بصورت جدی شروع بکار کردم ولی تهیه چنین فیلم‌هایی مشکلات تکنیکی زیادی دارد .

دوربین های معمولی برای نور کم تنظیم شده در صورتی که هنگام عمل بعلت وجود نور زیاد چراغهای جراحی کیفیت پایین بوده و فیلم قابل استفاده نمی باشد.

با پیشرفت تکنولوژی و کسب تجربه بیشتر در این مدت این مشکل کمتر شده و امکان تهیه فیلم با شرایط بهتر فراهم شد .

در تهیه این فیلم ها آقای دکتر حمید رضا جعفری دستیار جراحی بمن کمک زیادی کردند که در اینجا از ایشان و پرسنل اتاق عمل تشکر می کنم.

امیدوارم که این فیلم ها بتواند در آموزش همکاران جراح سودمند باشد و خوشحال می شوم که نظریات خود را بما منعکس نمایید .

لوو BSVA.Surg اطلس جراحی های شکم دکتر بهنام صانعی
فهرست