تیم ما

دکتر بهانم صانعی: “در تهیه فیلم ها آقای دکتر حمید رضا جعفری دستیار جراحی بمن کمک زیادی کردند که در اینجا از ایشان و همچنین از تمامی پرسنل اتاق عمل تشکر می کنم.”

دکتر بهنام صانعی BSVA.Surg

دکتر بهنام صانعی

بنیانگذار BSVA.Surg

متخصص جراحی دستگاه گوارش
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کبد، مجاری صفراوی و پانکراس و پیوند کبد

دکتر حمیدرضا جعفری دستیار اطلس

دکتر حمید رضا جعفری

همکار اطلس

دستیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فهرست